Tehostamo on asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa lisäarvoa koulutuksen, valmennuksen, konsultoinnin ja kehittämisen keinoin.

Syksyllä 2018 panostamme erityisesti sujuvan vuorovaikutuksen vahvistamiseen koulutustarjontamme kautta.

Asiantuntemuksemme keskittyy erityisesti sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämiseen ja edistämiseen. Ihmisuhteet, yhteistyökyky, tunne- ja vuorovaikutustaidot luovat perustan arjen sujuvuuteen työssä ja vapaa-aikana.

Kokemusta ja näkökulmaa on erityisesti suomalaisesta työelämästä, koulumaailmasta, nuorisoalalta ja järjestökentältä.