Tulevia tapahtumia:


Vuoden 2017 9. Toimiva vuorovaikutus -koulutus pidetään Lappeenrannassa 9. - 10.12.

2018 tapahtumia:

Naisten sparrauspäivä 14.3.2018 klo 9.00-16.00 Kotkassa, Kymenlaakson kesäyliopisto

Toimiva vuorovaikutus: 18.-19.5.2018 Kymenlaakson kesäyliopistossa

Toimiva työyhteisö (Ttk) 16.-17.11 ja 23.-24.11.2018 Kymenlaakson kesäyliopistossa


Kehity vuorovaikutusosaajaksi

Vuorovaikutukseltaan taitava ihminen; johtaja, esimies tai ryhmän jäsen, saa itsestään ja muista esiin parhaan osaamisen, kyvyt, kasvun ja sitoutumisen.

Vuorovaikutustaidot ovat taitoja, joiden avulla on mahdollista rakentaa hyviä ja luottamuksellisia ihmissuhteita. Vuorovaikutukseltaan terveessä ja toimivassa suhteessa tai organisaatiossa (parisuhde, perhe, yritys, työpaikka, seura, yhdistys, järjestö tms.) ihmiset voivat hyvin ja voivat käyttää energiansa tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.

Olemme ihmisinä tekemisissä toistemme kanssa ja vuorovaikutusta tapahtuu jatkuvasti, halusimmepa tai emme. Voimme vaikuttaa merkittävästi ihmissuhteidemme sujumiseen taitavalla vuorovaikutuksella ja arvostavalla kohtaamisella työelämässä ja yksityiselämän alueella.

Vuorovaikutustaitoja voi ja kannattaa kehittää. Parhaimmillaan vuorovaikutus tuottaa avoimen ja arvostavan ilmapiirin, jossa kuunnellaan, kannustetaan ja ratkaistaan ongelmia rakentavasti. Vuorovaikutuskoulutus toimii ennaltaehkäisevänä ja usein voimaannuttavana kokemuksena.

Koulutuksissamme opit kaikille tärkeitä kommunikaatio- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Koulutustarjontamme

Vuorovaikutuskoulutuksemme perustuvat Gordon Training Internationalin (GTI) periaatteisiin, joita ovat esimerkiksi toisen arvostaminen, vastuunottaminen omista tarpeista ja tuntemuksista, ristiriitojen huomaaminen ja ratkaisujen hakeminen osapuolia kunnioittavalla tavalla sekä ihmisten välisten suhteiden edistäminen kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

GTI:n missio on tarjota ihmisille tärkeitä kommunikaatio- ja ongelmanratkaisutaitoja, joiden avulla he voivat luoda toimivia ja kestäviä ihmissuhteita elämänsä eri osa-alueilla.

Kurssit ovat taitopainotteisia ja keskeisiä taitoja harjoitellaan monipuolisesti oppimisen ja oivallusten mahdollistamiseksi.

Järjestämme koulutuksia tilauksien mukaan yhteisöille sekä yksityishenkilöille osallistujamäärän täyttyessä (min 6 hlöä). Voit ilmoittaa osallistumishalukkuutesi sähköpostilla. (nina@tehostamo.fi). Mainitse mistä kurssista olet kiinnostunut (Toimiva vuorovaikutus, Toimiva työyhteisö, Toimiva perhe).

Tilauskursseista annetaan hinnat tarjouspyyntöjen perusteella, ilmoita osallistujamäärä, paikka ja haluttu kurssi yhteydenottolomakkeella.

Toimiva Työyhteisö - Leader Effectiveness Training

Toimiva työyhteisö -koulutus (TTK) antaa valmiudet hyödyntää keskeisiä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja johtamisessa ja työelämässä yleensä. Yhteensä noin 20 tuntia kestävän koulutuksen aikana osallistuja kehittää taitojansa esimies- ja projektityössä sekä valmentajan että tiiminvetäjän näkökulmista. Tämä ohjelma (engl. Gordon’s Leader Effectiveness Training) on ollut työyhteisöjen käytössä yli 50 vuotta ja se on tarjolla noin 20 maassa ympäri maailmaa. Suomen TTK:n oikeudet omistaa Koulutus ja työnohjaus Talvio Oy.

Lataa esite tästä.

Toimiva Vuorovaikutus

Toimiva vuorovaikutus on 12 tunnin mittainen koulutus kaikille vuorovaikutustaitojen kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutus sopii myös työyhteisöille, urheiluseurojen ja järjestöjen vuorovaikutuskulttuurin kehittämiseen. Koulutus tuo sujuvuutta myös parisuhteisiin ja perheiden arkeen kommunikointitaitoja edistämällä. Koulutuksen aikana harjoitellaan erilaisten viestien lähettämistä ja vastaanottamista siten, että omat ja toisen tunteet ja tarpeet tulevat ilmaistuiksi ja huomioiduiksi. Lisäksi harjoitellaan mm. ristiriitojen käsittelyä ja ongelmiin tarttumista niin, että molemminpuolinen kunnioitus säilyy.

Toimiva Perhe on vanhemmille ja muille kasvattajille tarkoitettu koulutus, jossa saadaan valmiuksia hyvinvoivaan perhe-elämään ja ongelmien rakentavaan ratkaisemiseen. Koulutuksessa opittavat taidot ja asenteet eivät ole sidottuja kulttuuriin tai uskontoon, vaan ovat sovellettavissa joka puolella maailmaa. Toimiva Perhe -koulutus painottuu vuorovaikutustaitojen oppimiseen eikä se ole terapiaa tai kuntoutusta.

Onnistuneita kohtaamisia - erilaisuus voimavaraksi

Peili™ Käyttäytymisprofiilin tarkoituksena on lisätä itsetuntemusta ja kykyä ymmärtää sekä kohdata erilaisuutta. Käyttäytymisprofiilin avulla voidaan kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä rakentaa luottamusta. Kun ihminen oppii tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisuutta, on hänellä mahdollisuus toimia aiempaa tietoisemmin.

Peili Käyttäytymisprofiili perustuu itsearvioon ja viiden hyvin tuntevan henkilön arvioon käyttäytymisestä. Peilin tyypillisiä käyttöalueita ovat esimiestyössä kehittyminen, erilaisuuden johtaminen, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen, johtoryhmätyöskentely, muutosten läpivienti ja työhyvinvoinnin edistäminen.

Toimivan työyhteisön kulmakiviä ovat sujuva yhteistyö, hyvä esimiestyö
ja työntekijöiden kyky johtaa itseään.

Lyhyemmillä tilauskursseilla keskitytään vahvistamaan vuorovaikutukseen liittyviä tietoja ja taitoja. Sisältö suunnitellaan kohderyhmän, käytettävissä olevan ajan, ja tavoitteen perusteella. Opittavien vuorovaikutustaitojen avulla voidaan parantaa hyvinvointia ja yhteistyön edellytyksiä. Ristiriitojen ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien vähentyminen parantaa hyvinvointia, työn tuloksia sekä kohentaa ilmapiiriä.

Koulutus soveltuu erinomaisesti opiskelijoille, vanhemmille, ohjaus-, opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja asiakastyöhön sekä erilaisten työyhteisöjen kehittämiseen.


Muita kursseja ovat esimerkiksi:

Hyvät vuorovaikutustaidot valmentajan työvälineenä.

Taitavampaa vuorovaikutusta urheiluseuroihin.

Hyvät vuorovaikutustaidot parisuhteen avuksi.

Hyvät vuorovaikutustaidot sosiaali- ja terveydehuoltohenkilöstön taidoiksi.

Opettajien vuorovaikutustaidot oppilaiden hyvinvoinnin lisäämisessä.

Opettajat vuorovaikutuksen malleina. Kohtaamisen malleja opettajien käyttöön.

Vuorovaikutustaitoja asiakastyöhön.

Vuorovaikutustaitoja murrosikäisten vanhemmille.

Vuorovaikutuksen peruskurssi iltapäiväkerhojen ohjaajille.