Tehostamo on asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa lisäarvoa koulutuksen, valmennuksen, konsultoinnin ja kehittämisen keinoin.

Panostamme erityisesti sujuvan vuorovaikutuksen vahvistamiseen koulutustarjontamme kautta.

Asiantuntemuksemme keskittyy erityisesti sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämiseen ja edistämiseen. Ihmisuhteet, yhteistyökyky, tunne- ja vuorovaikutustaidot luovat perustan arjen sujuvuuteen työssä ja vapaa-aikana.

Kokemusta ja näkökulmaa on erityisesti suomalaisesta työelämästä, koulumaailmasta, nuorisoalalta ja järjestökentältä.