Vuorovaikutustaitoja vanhemmille ja huoltajille

Tehostamo tarjoaa erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheiden vanhemmille ja huoltajille kasvatuksen tueksi sosiaalisen pääoman ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen tarkoitettuja koulutuksia ja kursseja.

Toimiva perhe -kurssi Kouvolassa

 • Kolme päivän kurssi
 • 16.-17.3 ja 27.4.2019 klo 10-17
 • Puutarhurinkadun perhepuisto, Kouvola
 • 100 euroa / henkilö + materiaali 35 euroa
 • ilmoittaudu: anniina.rantala.93@gmail.com
 • 4.3.2019 mennessä.

Tukea kasvatukseen ja vanhemmuuteen

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat olennainen osa ihmisyyden taidoista. Näiden harjoittamiseen lapsi ja nuori tarvitsee kasvattajaltaan erilaista tukea ja ohjausta vauvasta aikuisuuteen asti. Keskellä kasvatusprosessiaan myös vanhemmat tai huoltajat saattavat todeta, että myös heidän taitonsa näissä tarvitsevat harjoitusta. Onneksi ei ole koskaan liian myöhäistä harjoittaa omia tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja niistä on etua ja hyötyä myös perheen ulkopuolisissa sosiaalisissa tilanteissa. Tiedämme että lapsiperhearki saattaa olla perheestä riippuen hyvinkin erilaista. Sen vuoksi olemme kehittäneet neljä erilaista vaihtoehtoa vanhempien elämäntilanteesta riippuen:

1) Pienten lasten vanhemmuus ja sujuva vuorovaikutus Tämän kurssin kahdenkymmenen oppitunnin aikana opetellaan pikkulapsiperheiden (alle kouluikäisten) arjen sujuvoittamisen ja helpottamisen kannalta hyödyllisiä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Yhteisissä keskusteluissa jaetaan samassa tilanteessa olevien hyviksi kokemia toimintatapoja. Vuorovaikutustaitoja pikkulapsiperheisiin. Lisääntyneiden vuorovaikutustaitojen avulla osaat entistä paremmin ottaa huomioon omat ja perheenjäsenten tarpeet.

Osaat menetelmän jonka avulla onnistut useammin koostamaan kaikkia mahdollisimman hyvin tyydyttäviä ratkaisuja sekä toimintamalleja. Vanhemmuuden taidot ja parisuhteen hoitamisen valmiudet vahvistuvat.
Lisääntyneet ilon kokemukset.

2 ) Murrosikäisen vanhemmuus ja sujuva vuorovaikutus Näiden kahdenkymmenen oppitunnin aikana opitaan vuorovaikutustaitoja, joiden avulla huoltajat voivat rakentavalla tavalla toimia murrosikäisten nuorten kasvattajina. Arvostava vuorovaikutustapa mahdollistaa nuoren positiivista kohtaamista intensiivisen kehittymisen ikäkauden aikana. Vertaisryhmässä tuotetaan ja jaetaan toimivia vanhemmuuden malleja. Vuorovaikutustaitoja murrosikäisten vanhemmilleMurrosiän tarkastelu auttaa huoltajaa muokkaamaan omaa suhtautumistapaa joustavammaksi.
Joustavuus auttaa huomaamaan, tuottamaan ja käyttämään arvostavaa vuorovaikutustapaa kasvatuksessa ja kohtaamisessa, jolloin riidat ja negatiiviset tunteet vähenevät.
Omista ja toisten tarpeista huolehtimisen taidot lisääntyvät.
Omat ja perheen hyvinvointitaidot lisääntyvät. 

3 ) Eroperheen vanhemmuus ja sujuva vuorovaikutus Tämän 20 oppitunnin kurssin aikana opit taitoja, joiden avulla tunnistat tarpeitasi ja toiveitasi ja osaat edistää niiden toteutumista toisia arvostavalla tavalla. Opit ottamaan puheeksi hankalia asioita ja menetelmien avulla pyrkiä kaikille osapuolille mahdollisimman hyvin sopiviin ratkaisuihin. Opit kehittämään perheen vuorovaikutustapoja positiivisemmaksi. Yhteisissä keskusteluissa jaetaan samassa tilanteessa olevien hyviksi kokemia toimintatapoja. Vuorovaikutustaitoja yhden huoltajan perheisiin

Opit keinoja huolehtia omista ja läheistesi tarpeista arvostavasti
Omien rajojen asettamisen kyky lisääntyy. Lisääntyneen vuorovaikutustaidon myötä ristiriitojen ratkaisu on sujuvampaa ja sopuisuus lisääntyy ja toimit taitavammin arjen vuorovaikutustilanteissa. 

4 ) Uusperheen vanhemmuus ja sujuva vuorovaikutus Tämän 20 oppitunnin kurssilla opitaan taitoja, jotka auttavat toimimaan kaikkia osapuolia arvostavalla tavalla uusperheen monimuotoisissa vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi keskusteluissa jaetaan yhteisesti hyväksi koettuja ratkaisuja ja toimintamalleja.

Toinen lähtö. Taitoa ja positiivista asennetta uusperheiden vuorovaikutustilanteisiin

Kurssilla opit taitoja, joiden avulla voit entistä paremmin huolehtia omista ja läheistesi tarpeista rakentavalla tavalla. Opit esittämään omia ajatuksiasi tavalla, joka mahdollistaa yhteisen keskustelun ja ratkaisujen etsinnän.
Saat käyttöösi menetelmän, jolla rakentaa kaikkia osapuolia mahdollisimman hyvin tyydyttäviä sopimuksia. Sinun on aiempaa helpompi toimia positiivisesti ja jämäkästi vaihtelevissa tilanteissa lasten sekä verkoston muiden aikuisten kanssa. Riidat vähenevät.

Kurssin hyötyjä

Vuorovaikutustaitojen harjoittaminen parantaa elämän laatua ja arjen sujuvuutta. Lisääntyneiden vuorovaikutustaitojen avulla osaat entistä paremmin ottaa huomioon omat ja perheenjäsentesi tarpeet. Kursseilla harjoiteltujen menetelmien avulla onnistut useammin löytämään kaikkia mahdollisimman hyvin tyydyttäviä ratkaisuja sekä toimintamalleja. Vanhemmuuden taidot ja parisuhteen hoitamisen valmiudet vahvistuvat. Onnistumisen ja  ilon kokemukset rohkaisevat kohtaamaan vaikeitakin tilanteita.

Vanhempain koulutusten sisältöjä:

  • Omien vuorovaikutusverkostojen hahmottaminen
  • Asenteen ja vuorovaikutuksen yhteys
  • Tulkintojen ja havaintojen erottaminen
  • Oman mielipiteen/tarpeen kertominen minäviestillä.
  • Kuuntelun taitojen harjoittelua
  • Ongelmaan tarttumisen taidot
  • Välittäjänä toimiminen toisten välisessä ristiriidassa
  • Kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun etsimisen menetelmä
  • Arvoristiriitojen käsittelyn mahdollisuudet
  • Vuorovaikutuksen kompastuskivet