Opettajien Veso-koulutukset

Tehostamon asiantuntijat vastaavat perusopetuksen muuttuviin haasteisiin ja tarpeisiin. Tarjoamme osaamisen kehittymiseen työpaikka tai kuntakohtaisesti Veso-koulutuksia eri teemoista. Koulutusten kesto voi olla kokopäiväinen (6h) tai puolipäiväinen (3h). Koulutukset ovat valmiiksi hinnoiteltuja Uudenmaan alueelle. Tarkemman kuvauksen ja kopioitavan esitteen koulutuksesta saa linkistä kunkin teeman kohdalta.

Nuorten mielen hyvinvoinnin tukijana (3h)

Koulutus auttaa opettajia suunnittelemaan ja toteuttamaan opetussuunnitelmaan sisältyviä mielen hyvinvoinnin edistämisen osa-alueita. < linkki esitteeseen >

Nuoren mielen ensiapu -koulutus (6h)

Suomen Mielenterveysseuran kehittämä Nuoren mielen ensiapu – Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen -kurssi valmentaa opettajia kohtaamaan lasten- ja nuorten mielenterveyden ongelmia kouluympäristössä. Kurssi soveltuu myös vanhemmille ja huoltajille. < linkki esitteeseen >

Laaja-alaisen opetusjakson suunnittelu, toteutus ja arviointi (3h)

Osallistavan koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa opettajien osaamista opetussuunnitelman mukaisen ilmiöpohjaisen tai laaja-alaisen opetusjakson suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioimisessa. Koulutuksen tavoitteena on, että opettajat saavat luotua opetusjakson rungon sekä arvioinnin kriteerit ja hyvän osaamisen tavoitteet oppilaille. < linkki esitteeseen >

Sujuvaa vuorovaikutusta kouluihin (3h tai 6h)

Koulutus lisää opettajien ja koulun muun henkilöstön tietoisuutta ja taitoja toteuttaa uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaista laaja-alaisten taitojen opettamista keskittyen tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Kurssi tarjoaa konkreettisia keinoja tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen luokkahuoneessa. < linkki esitteeseen >

Virtuaaliteknologiat koulussa  (6h)

Virtuaalitodellisuus tulee koulumaailmaan kiihtyvällä tahdilla. Monilla kouluilla saattaa olla jo joitain kokemuksia esimerkiksi virtuaalilasien käytöstä. Koko päivän koulutuksesta ei tarvitse lähteä tyhjin käsin sillä jokainen osallistuja saa mukaansa itse rakentamansa Cardboard VR-lasit. < linkki esitteeseen >

Sosiaalinen media kouluympäristössä (3h)

Sosiaalinen Media (SoMe) on läsnä lähes kaikkialla, myös koululaisten keskuudessa. Sosiaalisen median ikärajoitteet sulkevat virallisesti lapset ja osan nuorisoakin pois käyttäjäkunnasta, mutta sen käyttö lisääntyy siitä huolimatta. Monet SoMe-käyttäytymisen lieveilmiöt johtuvat mm. siitä, että käsitykset sosiaalisen median maailmasta ja käyttäytymisestä ovat puutteellisia. < linkki esitteeseen >

Mobiililaitteet opettamisen ja oppimisen tukena (3h)

Nykyajan puhelimet ja tablettitietokoneet tarjoavat lähes täydellisen oppimisalustan nykyisen Opetussuunnitelman toteuttamiseen, luovuutta, monimuotoisuutta, tietoteknisiä taitoja, vuorovaikutusta – nämä kaikki tulevat kuin varkain mobiililaitteita käytettäessä. Laite ei ole itsetarkoitus, vaan oppimisen tukena oleva väline. < linkki esitteeseen >

Yhteyshenkilö ja tilaukset: Kari Kurkela, puh. 020 7699 988 tai kari.kurkela@tehostamo.fi