Tehostamon asiantuntijat


Minna Berg

Olen opettaja ja tutkija. Vuosien varrella työkokemusta on karttunut luokan- ja erityisluokanopettajan työstä, veso-koulutusten järjestämisestä eri puolilla Suomea, vuorovaikutuskoulutusten järjestämisestä yksityisellä- ja julkisella sektorilla sekä nuorisojärjestötoiminnasta. Opetus ja sen kehittäminen sekä hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän toiminnan edistäminen ovat olleet kiinteä osa työtäni ja opiskeluani jo parinkymmenen vuoden ajan.

 • Kasvatustieteiden maisteri (kasvatuspsykologia)
 • Tohtorikoulutettava
 • Vuorovaikutuskouluttaja
 • Yrittäjä

Nina Mansikka

Olen KtM, erityisopettaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Lähes 30 vuoden työkokemukseni aikana olen työskennellyt monipuolisesti erilaisissa opetuksen, konsultoinnin, kehittämisen ja johtamisen tehtävissä koulumaailmassa. Lisäksi kokemusta on kertynyt veso-, mielen hyvinvointi- ja vuorovaikutuskoulutusten järjestämisestä julkisella sektorilla, henkisen valmennuksen koulutuksista yksityisellä sektorilla sekä mielen hyvinvointi- ja vuorovaikutuskoulutuksista nuorisojärjestössä. Toimin myös Suomen mielenterveysseuran kouluttajana.

Päämääräni on jo pitkään ollut yhteisöjen ja yksilöiden toimintakyvyn ja toimivuuden parantaminen. Tuloksellisuuden edistämiseen pyrin hyvinvointia ja vuorovaikutustaitoja kehittämällä. Ihmisten väliset suhteet ja niiden vaikutus toiminnan sujuvuuteen ja koettuun tyytyväisyyteen kiinnostavat minua.

 • KtM,
 • erityisopettaja
 • ratkaisukeskeinen lyhyterapeutti
 • vuorovaikutuskouluttaja

Työhyvinvointi koulutus

Tuija Eloranta

Olen kehittäjä. Kiinnitän huomiota asioihin, jotka voisi tehdä toisin, helpommin, sujuvammin, innostavammin. Haluan haastaa ihmisiä ja työyhteisöjä tarkastelemaan asioita rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Tämän uskon onnistuvan sujuvan vuorovaikutuksen ja työn ilon avulla.

Työkokemukseni on kertynyt hoitotyön ja opetuksen alueilta. Hoitotyössä olen toiminut kehittämis- ja johtotehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Opetusalalla olen työskennellyt ammatillisen koulutuksen parissa ja ollut mukana kehittämässä erityisesti erityisopetusta. Osaamistani työyhteisövalmentajana olen kehittänyt johdonmukaisesti työhyvinvoinnin, työyhteisötaitojen, vuorovaikutuksen ja erilaisuusosaamisen saralla. Toimin myös työyhteisösovittelijana ja Suomen mielenterveysseuran kouluttajana.

 • kasvatustieteen maisteri (ammattikasvatus)
 • sosiaali- ja terveysalan opettaja
 • ammatillinen erityisopettaja
 • sairaanhoitaja YAMK
 • työyhteisösovittelija ja -valmentaja
 • vuorovaikutuskouluttaja

Kim Härkönen

Olen Virtuaalitodellisuusasiantuntija ja minulla on kokemusta niin yrityselämän palveluksesta kansainvälisissä yhtiöissä kuin kotimaisissakin. Suurissa ja pienemmissä. Olen perehtynyt virtuaalitodellisuuden eri muotoihin sen ensi askelista saakka. Olen myös järjestänyt aiheeseen liittyviä toiminnallisia työpajoja ja luentoja sekä Suomessa että ulkomailla.

 • B.Sc
 • Virtuaalitekniikka
 • Mediakasvatus

Kari Kurkela

Minulle on kertynyt työkokemusta muun muassa pienyrittäjyydestä rakennus- ja palvelualoilta. Viimeiset vuodet olen kuitenkin työskennellyt kolmannella sektorilla kehittämässä erityisesti opettajien ja nuorten kokemusoppimiseen perustuvia vuorovaikutustaitoohjelmia sekä työssä käyvien vanhempien työhyvinvointia. Vapaa-ajallani olen toiminut pari- ja perhetyön ohjaajana.

 • Teologian maisteri (Yhteiskunnallinen ala)
 • Toimitusjohtaja
 • Vuorovaikutuskouluttaja
 • MTEA1-koulutus
 • Perheohjaaja-koulutus
 • Puh. 040 671 6866
 • kari.kurkela@tehostamo.fi